• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

    H

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỢP LỰC THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2023

16:03 16-11-2023

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỢP LỰC THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2023 CÁC NGÀNH:

- Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

- Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học

- Cao đẳng Hộ sinh


Liên hệ