• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

    THỰC HỌC- THỰC HÀNH

SINH VIÊN TIÊU BIỂU

Thị Huyền Trang

Lớp CĐĐD 1A, Khóa học 2018-2021

Đơn vị công tác: Hiện vẫn đang học tập tại Trường Cao đẳng Hợp Lực

Nguyễn Hoài Lâm

Lớp Dược 8A, Khóa học 2017-2019

Đơn vị công tác: Hiện vẫn đang học tập tại Trường Cao đẳng Hợp Lực

Lê Thị Thương

Lớp Y sỹ 7A, Khóa học 2015-2017

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực

Văn Thị Điệp

Lớp Y sỹ 7A, Khóa học 2015-2017

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực

Hoàng Thị Trà

Lớp Y sỹ 3C, Khóa học 2012-2014

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

Lê Thị Vui

Lớp Y sỹ 2A, Khóa học 2011 - 2013

Đơn vị công tác: Trại giam số 5 - Bộ Công an

Nguyễn Viết Tuấn

Lớp Y sỹ 2B, Khóa học 2011 - 2013

Đơn vị công tác: Nhà máy Z111 Thanh Hóa

Lương Xuân Hùng

Lớp Y sỹ 2G, Khóa học 2011-2013

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

Cao Xuân Cường

Lớp ĐD2A, Khóa học 2011-2013

Đơn vị công tác: Bệnh viện Chợ Rẫy

Trần Quang Song

Lớp Y sỹ 2D, Khóa học 2011-2013

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

Hoàng Văn Thành

Lớp ĐD1G, Khóa học 2010-2012

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

Nguyễn Hà Trang

Lớp ĐD1C, Khóa học 2010-2012

Đơn vị công tác: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Lê Văn Chính

Lớp Y sỹ 1G, Khóa học 2010-2012

Đơn vị công tác: Bệnh viện Vinmec Hải Phòng

Vũ Đình Luân

Lớp Y sỹ 1D, Khóa học 2010 - 2012

Đơn vị công tác: Trường Giáo dưỡng số 3- Cục C10 - Bộ Công an

Liên hệ