• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

    H

Ngành đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Tên ngành: Y học cổ truyềnMã ngành: 6720102Trình độ đào tạo: Cao đẳngHình thức đào tạo:…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHỤC HỒI…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Tên ngành: Kỹ thuật Phục…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG Y SỸ ĐA KHOA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG Y SỸ ĐA KHOATên ngành, nghề: Y sỹ đa khoa Mã…

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỢP LỰC THÔNG BÁO TUYỂN…

Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp…

Ngành Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học

TÊN NGÀNH: KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC   MÃ NGÀNH: 6720601THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 NĂM   BẰNG CẤP…

Ngành Cao đẳng Hộ sinh

TÊN NGÀNH: CAO ĐẲNG HỘ SINH MÃ NGÀNH: 6720303 THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 NĂM BẰNG CẤP TỐT NGHIỆP:…

Ngành Cao đẳng kỹ thuật Xét nghiệm Y học

TÊN NGÀNH: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC   MÃ NGÀNH: 6720602THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 NĂM   BẰNG CẤP…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỘ SINH

Quyết định và chương trình khung ngành Hộ sinh trình độ cao đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH…

Chương trình tổng quát ngành kỹ thuật hình ảnh y học trình độ cao đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT…

Quyết định và chương trình khung ngành kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ cao…

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỢP LỰC LONG TRỌNG TỔ…

Chiều ngày 19/11/2023, Trường Cao Đẳng Y dược Hợp Lực long trọng tổ chức Lễ khai…

Liên hệ