• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

    THỰC HỌC- THỰC HÀNH

  • slidebg1

    THỰC NGHIỆP

  • slidebg1

Cơ cấu tổ chức


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Văn Đệ Chủ Tịch Hội đồng quản trị

Bảo Uyên Phó chủ Tịch Hội đồng quản trị

BAN GIÁM HIỆU


Ban giám hiệu nhà trường là các nhà giáo đầy năng lực và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, y tế

Lê Văn Bằng Hiệu trưởng

Học vị:
Bác sĩ chuyên khoa II
Học hàm:
Thầy thuốc ưu tú

Nguyễn Thị Hoa Phó hiệu trưởng

Học vị:
Thạc sĩ

Nguyễn Văn Thành

Trưởng phòng Đào tạo – NCKH

Lê Văn Lâm

Trưởng phòng TCHC

Lê Thị Liễu

Trưởng phòng Khảo thí – ĐBCL

Đỗ Thị Hạnh

Trưởng phòng CTCT - HSSV

Hoàng Văn Sơn

Trưởng phòng TCKT

Liên hệ