• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

    H

Cơ cấu tổ chức


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Văn Đệ Chủ Tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Bảo Uyên Phó chủ Tịch Hội đồng quản trị

BAN GIÁM HIỆU


Ban giám hiệu nhà trường là các nhà giáo đầy năng lực và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, y tế

Lê Văn Bằng Nguyên Hiệu trưởng (3/2018-3/2023)

Học vị:
Bác sĩ chuyên khoa II
Học hàm:
Thầy thuốc ưu tú

Nguyễn Thị Hoa Hiệu trưởng

Học vị:
Thạc sĩ

Nguyễn Văn Thành

Phó hiệu trưởng - Trưởng phòng Đào tạo - NCKH

Lê Văn Lâm

Phó Hiệu trưởng - Trưởng phòng TCHC

Lê Thị Liễu

Trưởng phòng Khảo thí – ĐBCL

Đỗ Thị Hạnh

Trưởng phòng CTCT - HSSV

Liên hệ