• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

    H

Chương trình đào tạo y sỹ đa khoa – Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực

08:23 08-11-2022

Tên ngành, nghề: Y sỹ đa khoa

Mã ngành, nghề: 5720101

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Chức danh công nhận sau khi tốt nghiệp: Y sỹ

Thời gian đào tạo toàn khóa: 24 tháng

Phương thức đào tạo: Tập trung

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp được thiết kế để đào tạo y sỹ có kiến thức, kỹ năng chuyên môn y học ở trình độ trung cấp, từ đó có cơ sở học thêm chương trình đào tạo chuyên ngành để làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh; có đủ sức khoẻ; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

Chương trình khoá học bao gồm các nội dung cơ bản về Chính tri; Tin học; Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất; Giáo dục pháp luật; Giáo dục quốc phòng; Giải phẫu - sinh lý; Vi sinh - ký sinh trùng; Dược lý; Dinh dưỡng - VSATTP; Vệ sinh phòng bệnh; Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khoẻ; Quản lý và tổ chức y tế; Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng. Các học phần chuyên môn như: Bệnh nội khoa; Bệnh ngoại khoa; Sức khoẻ trẻ em; Sức khoẻ sinh sản; Bệnh truyền nhiễm - xã hội; Bệnh chuyên khoa; Y tế công cộng; Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Nội dung phần thực hành, thực tập của các học phần chuyên môn và thực tập tốt nghiệp là rất quan trọng, được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho hiệu quả.

Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành người cán bộ y tế, có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường theo quy định, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Người y sỹ có thể học liên thông lên trình độ Đại học theo các quy định hiện hành của pháp luật.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

*Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo khóa học:

- Số lượng môn học: 26

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 85 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2190 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 555 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1837 giờ

*Nội dung chương trình:

MH

Tên môn học

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghim/bài tập/thảo lun

Thi/ Kiểm tra

I.

Các môn học chung

12

255

94

148

13

MĐ01

Chính trị

2

30

15

13

2

MĐ02

Quốc phòng và An ninh

2

45

21

21

3

MĐ03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MĐ04

Ngoại Ngữ

4

90

30

56

4

MĐ05

Pháp luật

1

15

9

5

1

MĐ06

Tin học

2

45

15

29

1

II.

Các môn học chuyên môn

73

2190

461

1689

45

II.1

Môn học cơ sở ngành

19

375

186

174

15

MĐ07

Giải phẫu - sinh lý

5

105

43

58

4

MĐ08

Vi sinh - ký sinh trùng

2

30

29

0

1

MĐ09

Dược lý

2

30

29

0

1

MĐ10

Dinh dưỡng - VSATTP

2

45

14

29

2

MĐ11

Điều dưỡng cơ bản - KTĐD

3

60

29

29

2

MĐ12

Kỹ năng giao tiếp - GDSK

2

45

14

29

2

MĐ13

Vệ sinh - phòng bệnh

2

45

14

29

2

MĐ14

Quản lý tổ chức y tế

1

15

14

0

1

II.2

Môn học chuyên ngành

54

1815

275

1510

30

MĐ15

Bệnh nội khoa

7

225

44

178

3

MĐ16

Bệnh Ngoại khoa

6

210

29

178

3

MĐ17

Sức khỏe trẻ em

6

210

29

178

3

MĐ18

Sức khỏe sinh sản

6

210

29

178

3

MĐ19

Bệnh truyền nhiễm - XH

5

165

29

134

2

MĐ20

Phục hồi chức năng

2

45

14

29

2

MĐ21

Y học cổ truyền

4

135

14

118

3

MĐ22

Bệnh chuyên khoa

4

120

28

88

4

MĐ23

Y học cộng đồng

2

45

14

29

2

MĐ24

Thực tập tại cộng đồng

2

90

0

88

2

MĐ25

Thưc tập tốt nghiệp

5

225

0

222

3

MĐ26

Ôn và thi tốt nghiệp

5

135

45

90

0

Tng cộng

85

2445

555

1837

58


Liên hệ